Menu

zivefirmy.cz

O nás (od historie po současnost)

SAFEA IVS s. r. o. se sídlem v Brně, Sukova 49/4 vznikla z družstva SAFEA IVS, které bylo založeno v roce 1989 v Pardubicích.

Ke změně právní formy a sídla společnosti došlo v roce 1996. Nově byla tedy společnost zapsána v roce 1996 do Obchodního rejstříku, který je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23027. Na území České republiky má firma několik poboček.

Činnost poskytujeme převážně svými kmenovými pracovníky s dlouholetou praxí v oboru a odbornou způsobilostí v oborech BOZP a PO.

Jednatelem - ředitelem společnosti je Bc. Jaroslav Urbánek, znalec v oboru BOZP, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, koordinátor BOZP a OZO PO.

Komplexní služby poskytujeme na základě uzavření smlouvy (cena dohodou), provádíme i dílčí zajištění požadavků na základě uzavřené písemné objednávky. Kontaktujte nás na uvedených adresách.

Předmětem naší činnosti jsou i činnosti koordinátorů BOZP.

Naše organizace spolupracuje s Asociací techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR, z.s., ve které jednatel společnosti SAFEA IVS s.r.o, zastává již přes 20 let činnost prezidenta asociace. Asociace je držitelem akreditace od MPSV (dříve MŠMT ČÚBP) ke zkouškám odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik (dříve pod názvem bezpečnostní technici) a připravuje zájemce rovněž ke zkouškám „Technik požární ochrany“ nebo „OZO PO“.

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s., sdružuje své členy na základě podané přihlášky. Bližší informace, týkající se např. výhod z členství plynoucích, získáte na stránkách www.asociacebozp-po.cz.


reklamní leták SAFEA IVS (ke stažení PDF)